Es començarà a cobrar l'impost a partir del maig i a través de la factura de l'aigua

Nou impost de residus a Barcelona

Temps de lectura: 1’

A partir del mes de maig l'Ajuntament de Barcelona començarà a cobrar per primera vegada un impost de residus domèstics. L'impost suposarà per la majoria de llars un rebut mensual d'entre dos i quatre euros, entre 27 i 51 euros l'any.

El cobrament de la nova taxa es farà a través de la factura de l'aigua i se sumarà a l'import ja contemplat en el rebut pel tractament dels residus.

Barcelona compta amb 760.000 llars amb comptador domèstic d'aigua i, d'aquestes, 12.500 estaran exemptes de la nova taxa les llars en situació de vulnerabilitat.

Segons l'ajuntament, aquesta mesura és el primer pas cap a una tarifació "justa", en la qual es pagui en funció del que es recicla. Un dels principals objectius amb aquesta mesura és que les ciutats millorin la gestió dels residus, la recollida i les emissions.

Actualment el 45% de barcelonins no recicla. Amb la nova taxa, el consistori espera recaptar 41 milions d'euros anuals, que es reinvertiran en la millora de la gestió i del servei.

CADENA 100