audio

Prem per reproduir el audio

Verònica encerta 'El sonido secreto de CADENA 100' i comença el cap de setmana amb els 5.300 euros del pot

CADENA 100