audio

Prem per reproduir el audio

Subhastada la "fusta" de l'escena final de Titanic per 663.000 euros

CADENA 100