La sequera comença a notar-se en alguns municipis de Catalunya. El Port de la Selva ha decidit restringir l'ús d'aigua per la falta de pluges i perquè han augmentat els nivells de sals als aqüífers. Per això l'Ajuntament de El Port de la Selva ha prohibit regar o omplir piscines. Ara mateix el nivell de les conques internes és del 48%. L'Agència Catalana de l'Aigua ha augmentat la producció de les dessalinitzadores per alentir el consum dels embassaments.