Catalunya ha entrat aquest dijous en el nivell d'alerta del Pla de Sequera en situar-se els pantans de les conques internes al voltant del 49 % de la seva capacitat, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, el global de les conques internes està al voltant del 49 % , unes reserves inferiors a les quals hi havia l'any passat per les mateixes dates, quan els embassaments estaven al 51 %. Aquesta situació i la previsió d'absència de pluges en els propers dies ha provocat que en l'última setmana s'hagi incrementat el règim de funcionament de la dessalinitzadora del Llobregat fins al 50 %. En situacions d'abundància de recursos hídrics en els embassaments, la planta dessalinitzadora només funciona al 10 % de la seva capacitat. Segons la ACA, la previsió és incrementar la producció de la dessalinitzadora fins al 60 % en una o dues setmanes. 

En cas de persistir l'actual situació de sequera, la ACA preveu també incrementar la producció en aquesta dessalinitzadora.En el cas que els embassaments baixessin del 25 % de la seva capacitat, es decretaria el nivell d'Emergència del Pla de Sequera i es començaria a produir aigua regenerada en el tram final del Llobregat per incrementar el cabal del riu i disposar així de més aigua per potabilitzar.