Són els esquerrans més intel.ligents ?

Només un 10% de la població escriu amb la mà esquerra
Són els esquerrans més intel.ligents ?

Temps de lectura: 2’

Fa segles que les persones que escriuen amb la mà esquerra han hagut de patir un munt d'estereotips sobre ells, la gran majoria totalment falsos. Teories que afirmen que els esquerrans són més tímids, que tenen un pitjor sistema immune... tot i que també s'ha dit d'ells que són persones més intel.ligents. El que està clar és que són minoria, ja que es calcula que al món més del 90% de les persones utilitzen la mà dreta, una proporció que s'ha mantingut estable al llarg de la història. Dos investigadors de la Universitat d'Atenes, Eleni Ntolka i Marietta Papadatou-Pastou han volgut investigar a fons algunes d'aquestes afirmacions i finalment han publicat un article amb les seves conclusions al mitjà especialitzat Physchology Today. Tot i que ja s'havien fet alguns estudis, no es tenia una idea clara sobre si realment els esquerrans eren o no més llestos que la resta de la població. Gràcies als resultats de més de 18 estudis que han mesurat el Coeficient Intel.lectual de diversos grups de persones, amb un total de 20.442 individus estudiats, podem afirmar que és totalment fals que els esquerrans tinguin una intel.ligència superior a la mitjana. “Suposant que els esquerrans tinguessin un CI de 100, llavors els dretans el tindrien de 101.05”, afirma un dels responsables de les investigacions. La conclusió a la que podem arribar és que, en realitat, els esquerrans no són, en absolut, més intel.ligents que la resta de persones, ni tenen un CI més elevat. Tot i això tampoc els dretans poden celebrar-ho massa, ja que la diferència pot ser significativa a nivell estadístic i d'estudi, però no des d'un punt de vista experimental. O el que és el mateix: “La magnitut absoluta de les diferències de CI entre tots dos grups a la població general no és significativa”. En altres paraules, i per tancar definitivament qualsevol baralla: Els esquerrans són tant llestos com els dretans.

CADENA 100