Sanitat puja el preu dels gels desinfectants

A partir d'aquest dimecres valdran un màxim de 0,025 euros per mil·lilitre
Sanitat puja el preu dels gels desinfectants

Temps de lectura: 1’

El Ministeri de Sanitat ha revisat a l'alça el preu de venda al públic dels gels i solucions hidroalcohòliques, que a partir d'aquest dimecres valdran un màxim de 0,025 euros per mil·lilitre, i ha fixat l'import dels antisèptics de pell sana en 0,032 euros per mil·lilitre. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dimarts els nous imports màxims de venda al públic acordats per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments tant dels gels desinfectants com dels antisèptics per garantir l'accés als productes recomanats com a mesures higièniques per prevenir contagis pel COVID-19. Concretament, es revisa a l'alça el preu dels gels distribuïts en els envasos més petits: de fins a 150 mil·lilitres i 300 mil·lilitres. Els envasos de fins a 150 mil·lilitres de gels o solucions autoritzats temporalment per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) tindran un preu màxim de 0,025 euros / ml, davant el 0,021 establert amb anterioritat. El preu se situa en 0,021 euros / ml en els formats d'entre 151 i 300 mil·lilitres, en lloc de 0,018, i es manté en 0,015 euros / ml el fixat per als envasos d'entre 301 ml i un litre. Els imports màxims dels antisèptics de pell sana autoritzats per l'AEMP seran de 0,032 euros / ml en els formats de fins a 150 mil·lilitres. El preu baixa a 0,023 euros / ml per als envasos que continguin entre 151 i 300 ml i a 0,015 euros / ml els que tinguin entre 301 ml i un litre. Tots aquests imports màxims són unitaris i finals amb l'IVA i seran revisats amb la periodicitat que «la vigilància dels preus de mercat requereixi», precisa l'ordre publicada aquest dimarts.

CADENA 100