Què és el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?

Compra els bitllets per l'onze de setembre...I participa al nostre sorteig!
Què és el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?

Temps de lectura: 3’

Ja ha arribat La Grossa de la Diada! I a Cadena 100 sortegem 30 bitllets amb el número 01000. Vols ser un dels afortunats? Doncs has d'enviar un correu electrònic a catalunya@cadena100.es responent a la pregunta "Què és el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?"

Tranquil, que si no ets un dels afortunats, pots comprar el teu bitllet per tenir l'oportunitat de guanyar 2.000.000 d'euros! No perdis l'oportunitat!

BASES DE PARTICIPACIÓ DE l’ACCIÓ PROMOCIONAL

“Que és el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?”

Primera – Objecte

Radio Popular, SA (Cadena 100 Barcelona), organitza la promoció comercial “Que es el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?”, amb la finalitat d’obsequiar un total de 30 bitllets del número 01000 de la loteria La Grossa de La Diada 2023 entre els oients de la cadena i simpatitzants de La Grossa.

Un dels participants podria guanyar 2.000.000 d’euros en el cas que el número 01000 resultés guanyador del primer premi i coincideixi amb el número de sèrie premiada del sorteig de La Grossa de La Diada que se celebrarà el dia 11 de setembre.

Segona – Àmbit subjectiu

Aquest concurs està adreçat a totes les persones majors d’edat oients de l’emissora Cadena 100 i simpatitzants de La Grossa que participin en aquesta acció promocional.

Tercera – Mecànica del sorteig, guanyadors i premis

Entre els dies 29 d’agost i 4 de setembre, ambdós inclosos, els participants hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça catalunya@cadena100.es contestant la pregunta: “Que és el primer que et compraràs si et toca La Grossa de la Diada?”

En el correu electrònic caldrà que la persona concursant s’identifiqui amb el nom i cognoms i DNI.

Cadena 100 Barcelona obsequiarà les 30 primeres persones que hagin enviat el seu e-mail.

Les respostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, no s’admetran i seran excloses automàticament d’aquesta promoció comercial.

Hi haurà fins a un màxim de TRENTA (30) guanyadors, cadascun dels quals rebrà un (1) bitllet del número 01000 de La Grossa de La Diada 2023.

Cadena 100 trucarà per telèfon els guanyadors per comunicar-los que han estat agraciats.

Cada guanyador haurà de passar a recollir el bitllet amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Cadena 100 Barcelona, ubicades al carrer Diputació 238, entresol 4a, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 7 de setembre, amb l’horari de 9 a 14 hores.

Cada guanyador és l’únic responsable de la recollida del bitllet en el lloc i terminis indicats. Els qui no retirin el premi en el termini fixat perdran el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicar-los per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteries de Catalunya ni a Cadena 100 Barcelona, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual

Cadena 100 Barcelona podrà difondre les respostes dels participants, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets de propietat intel·lectual, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

Cadena 100 Barcelona és la responsable del tractament de les dades personals dels participants en aquesta promoció en els termes que s’indiquen en la seva política de protecció de dades (http://www.cadena100.es/legal).

Setena – Xarxa de comunicacions

Cadena 100 Barcelona queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat.

Vuitena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Cadena 100 Barcelona adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de les pàgines web de Cadena 100 Barcelona.

Cadena 100 Barcelona es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del web de Cadena 100 Barcelona, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.CADENA 100