Per què és una mala idea fer muntanyetes amb pedres

És un costum que s'està extenent, però perjudicial per la natura
Per què és una mala idea fer muntanyetes amb pedres

Temps de lectura: 1’

L'emprenta dels éssers humans a la naturalesa és sovint perjudicial. Paratges, que fins ara es mantenien ben conservats, estan sent alterats per la moda de moure pedres i apilar formant torres per, posteriorment, immortalitzar l'estampa en fotos i vídeos. Aquest costum, que s'ha popularitzat en els últims anys, està assolint nivells preocupants en moltes zones costaneres de les Balears, on els monticles artificials ocupen grans extensions que estan causant greus impactes. Per construir aquestes muntanyetes -alguns en diuen escultures- es mouen pedres que comencen generant processos erosius i acaben afectant a la vegetació i la fauna associada. Imagini que arriba a casa i que aquesta no tingués teulada o que no l'trobés, perquè algú va tenir l'ocurrència de traslladar-la i col·locar-la sobre un altre habitatge. Aquesta pot ser una comparació del drama amb què topen nombroses espècies que, després d'aconseguir adaptar-se a entorns hostils, troben el seu hàbitat destruït. Les plantes queden desprotegides, en ocasions amb les arrels a la intempèrie, i sense la humitat que, justament, els proporcionava aquesta pedra que s'ha mogut; petits animals invertebrats perden la seva llar i algunes espècies, com les sargantanes, que les utilitzen per fer front a les inclemències del temps, troben els seus refugis arruïnats i la seva font d'aliments minvada, després de produir-se aquestes absurdes intervencions 'artístiques'.

CADENA 100