Nous criteris de la DGT pels patinets elèctrics: multes de fins a 1.000 euros

Anar amb patinet elèctric per la vorera, parlant pel mòbil o amb auriculars serà sancionat
Nous criteris de la DGT pels patinets elèctrics: multes de fins a 1.000 euros

Temps de lectura: 2’

Les ciutats evolucionen a gran velocitat. Segur que a ningú se li escapa que, de patinets elèctrics, cada cop n'hi ha més pels carrers i, sovint, són font de discussions entre els usuaris d'aquests vehicles i els vianants. De moment continua sense haver cap normativa general que reguli l'ús dels anomenats “vehicles de mobilitat personal”, i els agents de trànsit han aixecat veus demanant una per saber com actuar. La Direcció General de Tráfico ha publicat una instrucció transitòria amb criteris que puguin aclarir com ha de ser l'ús dels VMP, adreçat tant a usuaris com als ajuntaments i a la policia. Aquesta instrucció serà la que s'utilitzi fins que la Unió Europea publiqui una normativa que, de moment, s'està debatent. El primer que fa la nova normativa és definir que un vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una o més rodes, d'una sola plaça, i que es mou amb un motor elèctric. La velocitat màxima ha d'estar entre els 6 i els 25 quilòmetres per hora. Si no es sobrepassen els 6 quilòmetres per hora es consideren joguines. De moment no s'exigeix a aquests vehicles autorització per circular, ni tampoc necessiten assegurança. Però la DGT creu que els conductors han de tenir uns comportaments adequats a l'hora de circular que, si no es compleixen, poden comportar una multa. Els conductors de patinets tindran l'obligació de sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues, i poden ser sancionat amb 1000 euros en cas de sobre passar la taxa permesa. Està prohibit parlar pel mòbil si l'agafen amb la mà, i tampoc es poden portar auriculars. També tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants, i a la nit han de portar llum o peces reflectores perquè puguin ser vistos per la resta dels conductors. Per cada una d'aquestes infraccions poden ser multats amb 200 euros.Si en el vehicle hi porten alguna altra persona hauran de pagar una sanció de 100 euros. Pel que fa l'ús del casc i altres elements de protecció, depèn de l'ordenança de cada municipi, però pot ser multat també amb 200 euros.

CADENA 100