La llista inclou 38 investigadors catalans

Investigadors catalans entre els més influents del món

Temps de lectura: 1’

En total, inclou 6.216 investigadors de tot el món. Són els que han publicat articles molt citats pels seus col·legues i, per tant, els més influents. Entre aquests 38 hi ha 7 dones. La llista Highly Cited Researchers la publica cada any el Web of Science Group.

Els investigadors treballen a 60 països diferents. El país més representat són els Estats Units, amb 2.737 investigadors. El segueixen a distància la Xina, amb 636, i el Regne Unit, amb 516. La resta dels deu primers llocs corresponen, per aquest ordre, a Alemanya, Austràlia, Canadà, Holanda, França, Suïssa i Espanya.

Els investigadors de centres catalans són aproximadament la tercera part del total que hi ha a centres de l'estat. Per tant, podem dir que a Catalunya treballen el 0,62% dels investigadors de la llista.
Per centres, la Universitat Harvard ocupa el primer lloc, amb 203 investigadors, seguida de la Universitat de Stanford amb 103 i l'Acadèmia Xinesa de Ciències amb 101. De les 20 primeres institucions, 16 es troben als Estats Units, 2 al regne Unit, 1 a la Xina i 1 a Alemanya.

CADENA 100