Els que convisquin podran omplir totes les places del cotxe i viatjar sense màscara

Els que no visquin junts, dos per fila i amb mascareta
Els que convisquin podran omplir totes les places del cotxe i viatjar sense màscara

Temps de lectura: 2’

A partir d'avui, 11 de maig, les persones que convisquin podrà omplir totes les places del cotxe. "En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili. En aquest supòsit, no serà necessari l'ús de mascareta", estableix l'ordre signada pel ministre de Transport José Luis Ábalos. En el cas que no tots els passatgers convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

A l'apartat "Condicions d'ocupació dels vehicles en el transport terrestre" es regula per primera vegada l'ús de motos. En aquest sentit, s'estableix que en les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger), poden viatjar dues persones "sempre que o portin casc integral amb visera, o utilitzin mascareta o que resideixin al mateix domicili". Així mateix, regula que l'ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l'ús compartit.

En els taxis i VTC es manté la prohibició d'utilitzar el seient del copilot, però es poden ocupar la resta de places disponibles per fila, a l'complet, si els viatgers viuen junts. Si no, la regla segueix com fins ara: dues persones amb fila "s'ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants".

Altres dels apartats es refereixi a aquells vehicles que, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d'una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants o furgonetes. En ells podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes i guardin la màxima distància possible. En cas contrari, únicament podrà viatjar al conductor.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, l'ordre estableix que tots els ocupants hagin d'anar asseguts deixant un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre passatger. Com a única excepció a aquesta norma l'operador podrà ubicar en seients contigus a persones que viatgin juntes i convisquin en el mateix domicili, podent resultar en aquest cas una ocupació superior. En tot cas, tal com ja establia en ordres anteriors, en els autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.

CADENA 100