La contaminació a Barcelona ha disminuït fins a arribar a l'objectiu marcat per l'OMS

Un 60% d'NO2 pot provenir del trànsit
La contaminació a Barcelona ha disminuït fins a arribar a l'objectiu marcat per l'OMS

Temps de lectura: 1’

Segons les dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona , el descens és més gran als carrers de districtes que tenien més trànsit i més contaminació, com l'Eixample,Gràcia,Sant Gervas i l'estació del Poblenou. L'informe de març de l'ASPB afirma que, amb els nivells de les últimes tres setmanes, es compliria el nivell de referència de l'OMS i el valor límit anual de la UE. Amb relació als nivells de NO2, des de l'inici de les mesures de restricció de la mobilitat, la mitjana agregada de les estacions de trànsit ha estat de 19 mg / m3 i en les de fons urbà de 14 mg / m3. Tot i que els valors de contaminació han baixat durant el confinament, des del 2 d'abril hi ha hagut algunes excepcions i s'han registrat valors superiors en algunes estacions, més propis d'un dia laboral previ al confinament. El PM10 són partícules de pols i al voltant d'un 20% d'aquestes es generen pels motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles, mentre que la resta procedeix principalment de la pols de les obres i dels núvols de pols sahariana. Pel que fa a les partícules de PM10, des de l'inici de les mesures de restricció de la mobilitat, sa reduït considerablement. L'última setmana, els nivells mantenen la tendència a la davallada, un 13% menys respecte la setmana anterior, i afegeix que es compliria el nivell de referència de l'OMS en totes les estacions de la ciutat i el valor límit anual de la UE.

CADENA 100