Els establiments actius en planta baixa s'eleven a 61.558

Comerç actiu i a l'alça a Barcelona

Temps de lectura: 1’

El Cens comercial del 2019, ha analitzat de nou les activitats comercials de la ciutat, i els resultats són positius, cada vegada hi ha més establiments actius en planta baixa, la xifra s'eleva fins als 61.558, són 1.293 més que el 2016, per una altra banda el percentatge de locals buits disminueix del 6 al 4%. El comerç a la capital catalana es manté estable, gairebé quatre comerços per cada cent habitants i quinze establiments a cada hectàrea, una rotació positiva, una bona ocupació i una gran diversitat de comerços. El sector dels serveis manté un pes molt important dins l'estructura comercial de la ciutat, representa el 54,2%, més de la meitat, dels establiments. La restauració, ja siguin restaurants, bars, gelateries, hotels o altres serveis d'allotjament, és l'activitat principal del 18% dels locals de Barcelona, i un 36,1% es dedica a serveis diversos, per exemple, financers, immobiliaris, culturals, recreatius, educatius o de reparació d'objectes.
D'altra banda, el 35,8% dels establiments, un de cada tres, es dediquen al comerç al detallel comerç no alimentari (23%) respecte a l'alimentari (12,8%). El 9,9% restant dels locals es dediquen a altres activitats, poden ser equipaments esportius, religiosos, administratius o tenir usos industrials o del sector de la construcció, entre d'altres. En l'elaboració d'aquest cens s'han aplicat millores que han permès detectar més locals, tant actius, com inactius o dels quals es desconeixen l'ús i l'estat, i és un primer pas cap a un sistema integral d'informació en l'àmbit de la ciutat que es fonamenti en una base de dades dels locals de planta baixa normalitzada i actualitzada que, amb l'encreuament de noves fonts d'informació i l'aplicació de noves tecnologies, permeti obtenir una classificació més detallada i fidel de les activitats dels locals de planta baixa a la ciutat.

CADENA 100