Gràcies al desplegament de mesures i accions realitzades arreu del país

Catalunya avança per bon camí contra el canvi climàtic

Temps de lectura: 1’

Aquest dilluns s'ha realitzat una revisió de l'Indicador Global d'Adaptació (IGA) sobre els impactes del Canvi Climàtic a Catalunya. Una revisió que actualitza, amplia i millora el que ja es va publicar per primer cop des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) el novembre de 2014.

S'ha pogut observar una evolució moderadament positiva de l'adaptació dels impactes del canvi climàtic en els darrers 10 anys. Entre l'any 2005 – 2014 l'indicador ha crescut un 8,74%, a proporció amb l'inici i el desplegament de mesures i accions d'adaptació arreu de Catalunya. A més, l'IGA ara és més resistent gràcies a la integració de 42 indicadors sectorials, 13 més respecte a l'any 2014.

En els darrers anys s'han produït:

  • La publicació del Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya;
  • El document de seguiment i avaluació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic,
  • La Llei del canvi climàtic.

Totes tres, han suposat l'ampliació del coneixement en adaptació a Catalunya, la constatació que els impactes del canvi climàtic són una realitat.

CADENA 100