CADENA100 i "La Grossa" et poden fer milionari

CADENA100 regala als seus oients bitllets pel sorteig de Sant Jordi de "La Grossa"
ctv-eww-grossa

Temps de lectura: 3’

Què faries amb 2.000.000 d'euros ? Doncs CADENA100 i La Grossa t'ajuden a aconseguir-los... si la sort t'acompanya ! I és que des de CADENA100 volem obsequiar als nostres oients amb 30 bitllets del número 01000 de la loteria La Grossa de Sant Jordi. Si el nostre número resulta guanyador del primer premi i coincideix amb el número de sèrie premiat al sorteig de la Grossa de Sant Jordi, cadascun dels guanyadors dels nostres billets podrien guanyar 2.000.000 d'euros! El sorteig tindrà lloc el proper 27 d'abril del 2022. Vols saber com aconseguir un d'aquests números ? Doncs apunta: Entre els dies 11 i 19 d'abril, tots dos inclosos, els participants hauran d'enviar un correu electrònic a catalunya@cadena100.es contestant la pregunta: “A qui li regales una rosa aquest Sant Jordi?” En aquest correu cal que ens digueu el vostre nom, cognoms, i també el DNI. CADENA100 obsequiarà a les 30 primeres persones que hagin enviat el seu e-mail amb un número pel sorteig i després... creuarem els dits perquè el nostre número sigui l'agraciat al sorteig. Segur que ja has pensat a qui li regalaràs una rosa aquest Sant Jordi. Doncs ves pensant també amb qui et gastaràs els 2.000.000 d'euros que pots aconseguir amb la Grossa de Sant Jordi, i CADENA100.


BASES DE PARTICIPACIÓ DE l’ACCIÓ PROMOCIONAL
A qui li regales una rosa aquest Sant Jordi?”
Primera – Objecte
Radio Popular, SA (Cadena 100 Barcelona), organitza la promoció comercial “A qui li regales una rosa aquest Sant Jordi?, amb la finalitat d’obsequiar un total de 30 bitllets del número 01000 de la loteria La Grossa de Sant Jordi 2022 entre els oients de la cadena i simpatitzants de La Grossa.
Cadascun dels guanyadors d’un bitllet de loteria LA Grossa de Sant Jordi 2022 podria guanyar 2.000.000 d’euros en el cas que el número 01000 resultés guanyador del primer premi i coincideixi amb el número de sèrie premiada del sorteig de La Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 27 d’abril del 2022.
Segona – Àmbit subjectiu
Aquest concurs està adreçat a totes les persones majors d’edat oients de l’emissora Cadena 100 i simpatitzants de La Grossa que participin en aquesta acció promocional.
Tercera – Mecànica del sorteig, guanyadors i premis
Entre els dies 11 i 19 d’Abril 2022, ambdós inclosos, els participants hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça catalunya@cadena100.es contestant la pregunta: “A qui li regales una rosa aquest Sant Jordi?”
En el correu electrònic caldrà que la persona concursant s’identifiqui amb el nom i cognoms i DNI.
Cadena 100 Barcelona obsequiarà les 30 primeres persones que hagin enviat el seu e-mail.
Les respostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, no s’admetran i seran excloses automàticament d’aquesta promoció comercial.
Hi haurà fins a un màxim de TRENTA (30) guanyadors, cadascun dels quals rebrà un (1) bitllet del número 01000 de La Grossa de Sant Jordi 2022.
Cadena 100 trucarà per telèfon els guanyadors per comunicar-los que han estat agraciats.
Cada guanyador haurà de passar a recollir el bitllet amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Cadena 100 Barcelona, ubicades al carrer Diputació 238, entresol 4a, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 21 d’abril de 2022, amb l’horari de 9 a 14 hores.
Cada guanyador és l’únic responsable de la recollida del bitllet en el lloc i terminis indicats. Els qui no retirin el premi en el termini fixat perdran el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.


L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicar-los per qualsevol causa.
Quarta – Condicions i limitacions a la participació
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.
No pot participar personal adscrit a Loteries de Catalunya ni a Cadena 100 Barcelona, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.
Cinquena - Drets de propietat intel·lectual
Cadena 100 Barcelona podrà difondre les respostes dels participants, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets de propietat intel·lectual, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.
Sisena – Protecció de dades de caràcter personal
Cadena 100 Barcelona és la responsable del tractament de les dades personals dels participants en aquesta promoció en els termes que s’indiquen en la seva política de protecció de dades (http://www.cadena100.es/legal).
Setena – Xarxa de comunicacions
Cadena 100 Barcelona queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat.
Vuitena - Acceptació de condicions
Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Cadena 100 Barcelona adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.
Novena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través de les pàgines web de Cadena 100 Barcelona.
Cadena 100 Barcelona es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del web de Cadena 100 Barcelona, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

CADENA 100