Barcelona ajorna el cobrament del lloguer de pisos públics fins al juliol

Les famílies afectades abonaran l'import prorratejat en els divuit mesos següents
Barcelona ajorna el cobrament del lloguer de pisos públics fins al juliol

Temps de lectura: 1’

L'Ajuntament de Barcelona ajorna el cobrament del lloguer dels habitatges públics durant els mesos d'abril, maig i juny. La mesura excepcional afecta un total de 8.748 famílies que viuen en règim de lloguer a habitatges gestionats per l'Institut Municipal d'Habitatge i la Rehabilitació. Això no vol dir que aquestes famílies s'alliberin del pagament de les quotes. Abonaran l'import d'aquests tres mesos prorratejat en els divuit mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 --primer mes de pagament-- i desembre de 2021.
La moratòria de tres mesos s'aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial promoguts pel IMHAB, i als 400 locals comercials que té llogats el IMHAB situats en els baixos dels edificis que ha promogut. Així mateix, el IMHAB revisarà les quotes de lloguer d'aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi sanitària, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en què es troben. Aquest mateix procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per les més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. El cobrament de lloguers de pisos i locals durant els mesos d'abril i maig amb l'objectiu de pal·liar els efectes del coronavirus sobre famílies, empreses i comerços. D'altra banda, l'Ajuntament també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona, on hi ha 891 habitatges llogats. Per poder afrontar aquest paquet de mesures, que beneficiaran un total d'11.689 inquilins, l'Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d'euros en el pressupost municipal, ampliable fins als 5,5 milions.

CADENA 100