En un any les multes s'han triplicat

Barcelona imposa fins al setembre 6.000 multes a conductors de patinets

Temps de lectura: 1’

En només nou mesos, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha triplicat les multes imposades per infraccions comeses per conductors de patinets elèctrics.

La DGT, vol regular el patinet elèctric íntegrament. Ja es va avisar que el patinet tindria prohibit aparcar a la vorera, però també s'imposaran multes en cas de tenir un comportament sancionable.

  • Aquestes són les sancions que es posen en coneixement als usuaris i els policies de trànsit:
  • Els usuaris tenen l'obligació de sotmetre a les proves d'alcohol i drogues, sent sancionats en cas de sobrepassar les taxes d'alcohol (500 o 1.000 € en funció de la taxa) o en cas que hi hagi presència de drogues (1.000 €).
  • Conduir fent ús del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi un ús manual. La sanció és de 200 €.
  • Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a reproductors de so. En cas de ser detectats se'ls denunciarà amb 200 €.
  • Sobre el casc i altres elements de protecció. Com que encara no està disponible el Reglament General de Circulació, el seu ús està regit per les ordenances municipals de cada ciutat.
  • Tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants, amb sancions de 200 €.
  • La circulació de dues persones en un sol patinet estarà multat amb 100 €.
  • Si la conducció és negligent, com quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectants, en aquests casos, la sanció corresponent és de 200 €.
  • En el cas que l'infractor sigui menor de 18 anys, les sancions i infraccions han de ser respostes pels pares o tutors.
CADENA 100