El sastre virtual ISizeYou  coordinat per l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Solucionarà el problema de les talles a l' hora de comprar roba on-line.Es el primer sistema del món que garanteix, amb un 100% d'objectivitat, la presa de mides del cos humà per triar la talla que escaigui millor als compradors de roba per comerç electrònic.

El sistema funciona a partir de dues fotos enviades des d'un dispositiu mòbil, i mitjançant l'aplicació, es determina la talla de roba més adient en funció de les mides de cada persona.
Un dels seus objectius és augmentar les vendes de roba per Internet reduir les despeses en devolucions. En sectors com el de les tecnologies, el 50% de les vendes ja es fan a través d'internet; en el sector de la moda, aquest percentatge no arriba al 15%. I molt probablement, una de les raons és la dificultat per garantir als clients que rebran la peça de roba de la talla que els pertoca.
Actualment, el percentatge de devolucions al sector europeu de la moda és del 40%. Això provoca disminució de vendesdespeses econòmiques de milions d'euros pel doble transportimpacte ambiental pel consum energètic i les emissions de diòxid de carboni generades en les devolucions.El sistema està disponible, en fase de proves i per a telèfons mòbils iPhone.