El nombre de naixements a Catalunya ha caigut un 5,2% durant el primer semestre d'aquest any respecte del 2016, mentre que el de defuncions ha augmentat un 5,1%, segons les dades provisionals del moviment natural de la població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Entre gener i juny s'han registrat 32.109 naixements i 34.072 defuncions, cosa que ha suposat un saldo vegetatiu negatiu de 1.963 persones. En el conjunt de l'Estat, els naixements han disminuït un 6,3% i les defuncions han pujat un 4,5% .